Ψυκτικοί θάλαμοι

Ψυκτικοί θάλαμοι

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διατήρηση των νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων, είναι η σωστή κατασκευή των ψυκτικών θαλάμων στους οποίους θα αποθηκευτούν.

Έτσι κατόπιν ζήτησης προσφοράς κατασκευάζουμε για εσάς όλους τους τύπους ψυκτικών θαλάμων στις διαστάσεις του χώρου σας και εφαρμόζοντας οποιαδήποτε τύπο πόρτας σύμφωνα με τις ανάγκες.

Συνδυάζουν την άρτια ποιότητα κατασκευής και την πλήρη λειτουργικότητα για την αποθήκευση των προϊόντων 

 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Οι Ψυκτικοί θάλαμοι κατάψυξης κατασκευάζονται στo χώρο της αποθήκης μας στην Αθήνα, Πάππου 17 Αττι..

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι Ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης κατασκευάζονται στo χώρο της αποθήκης μας στην Αθήνα, Πάππου 17 Αττικ..