ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρία μας συνιστά την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών σας από εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο για λόγους υγιεινής όσο και για την καλή λειτουργία των μονάδων, πρόληψη βλαβών και αποτελεσματικότερη απόδοση.

Με την τακτική συντήρηση το μηχάνημά σας αποδίδει καλύτερα καθώς γίνεται χημικός καθορισμός των στοιχείων, έλεγχος των πιέσεων, συμπλήρωση φρέον, έλεγχος και καθαρισμός αποχετεύσεων, έλεγχος αυτοματισμών και καθαρισμός φίλτρων για την απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών.

Εργασίες Συντήρησης Κλιματιστικών Μηχανημάτων (split & multi):

Συντήρηση/έλεγχος/καθαρισμός εσωτερικού μηχανήματος-στοιχείου με τα εξής υλικά:

 • Αντιμυκητοκτόνο.
 • Οικολογικό καθαριστικό στοιχείου.
 • Αρωματικό στοιχείου.
 • Καθαρισμός φίλτρων.
 • Καθαρισμός ανεμιστήρα μονάδας.
 • Καθαρισμός του μηχανήματος και εξωτερικά.

Συντήρηση/έλεγχος/καθαρισμός εξωτερικού μηχανήματος-στοιχείου με τα εξής υλικά:

 • Οικολογικό καθαριστικό στοιχείου.
 • Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού.
 • Πλήρωση της μονάδας με ψυκτικό υγρό, στην περίπτωση που κριθεί και είναι απαραίτητο *(μόνο σε κλιματιστικά μηχανήματα που λειτουργούν με Freon R22).
 • Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού.
 • Πλύσιμο του μηχανήματος εξωτερικά.
 • Καθαρισμός ανεμιστήρα μονάδας.
 • Έλεγχος θερμικού και πηνίου μονάδας.
 • Έλεγχος αποχέτευσης και καθαρισμός αυτής.
 • Έλεγχος έντασης (AMPER) ρεύματος.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.